Vi i Nordic Special Project har den ekspertisen du har behov for, når du trenger å få jobben gjort. Vi tar på oss alle jobber innen wiresaging, boring, pigging, rivning, fresing og annet tungtanleggs- og industriarbeid.
About ImageAbout Image
About Image
Hva gjør vi

Løsninger for bygg- og anleggsbransjen

Teknologien innenfor bransjen vår er i stadig utvikling, og det er kun det siste og det beste som er godt nok for våre prosjekter. Når det kommer til ekspertise og erfaring derimot, er de gamle fortsatt eldst. Vi i Nordic Special Project passer derfor på å alltid holde oss oppdatert på det siste og mest moderne utstyret, for å kunne yte kun det beste arbeidet for våre kunder. Arbeidet løses derfor på den mest effektive og grundige måten, når man har den tradisjonelle ekspertisen i hodet, og de moderne og teknologiske verktøyene i hendene.
Ta kontakt
+ Architectural plan
+ Innovation
+ Residential space
+ Architectural plan
+ Residential space
+ Interior design
+ Architectural plan
+ Architectural plan
We have finished 3k+ projects and impressive growth over the last years. Concor delivers world class infrastructure solutions to stakeholders across industry.
+ Architectural plan
+ Innovation
+ Residential space
+ Interior design
Tjenester

Hva vi tilbyr

Vi i Nordic Special Project utfører de aller fleste tjenestene man har behov for, innenfor tungt industrielt arbeid. Vi har utstyret, vi har kunnskapen, vi har stoltheten.